• Projekt: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wokoł Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Sienna oraz montaż oznaczenia informacyjno-turystycznego na obszarze Gminy Gródek nad Dunajcem - I etap

 

przystanek

 Projekt: Kultura nad Rożnowskim

 

kultura

 

  • Projekt: Turystyka nad Jeziorem Rożnowskim

 

  • Projekt: Wsparcie na starcie

fio

 

  •  Projekt: Sieć współpracy "Rożnowskie Jezioro Marzeń"- wprowadzenie nowego produktu na rynek

rożnowskie marzeń